radiokomunikace a sdělovací zařízení

půjčovna radiostanic

Radiostanice s lokálním pokrytím poskytují rychlou,mobilní komunikaci na vzdálenost několika kilometrů,kdekoliv na území České republiky. Dosah radiostanic je vždy určen prostředím, ve kterém jsou radiostanice používány. Běžněse vzdálenost slyšitelnosti pohybuje okolo 5-8 km (delšívzdálenosti lze dosáhnout s vozidlovou/dispečerskouradiostanicí s naprogramovanými privátními kmitočty).

Pronájem radiostanic s lokálním pokrytím je vhodný hlavně pro společnosti, které  zajištují hudební, kulturní, společenské, sportovní, a jiné akce. Spolupracujeme ale také i se sportovními oddíly, bezpečnostními agenturami, stavebními společnostmi a mnoha dalšími zákazníky, kteřípoužívají pronájem radiostanic pro zefektivnění své činnosti.Rádi Vám zodpovíme veškeré otázky týkající technické specifikace,  provozu a používání těchto zařízení.

PROVOZ RADIOSTANIC
Radiostanice jsou standardně programovány dle všeobecného oprávněníČTU č.VO-R/16/08.2005-28 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování společně na určených kmitočtech v pásmech VHF a UHF. Tyto kmitočty jsou volně dostupné a proto radiostanice programujeme  na kmitočty s příslušnýmikódy tak, aby se snížila pravděpodobnost rušení od ostatních uživatelů, ovšem úplně vyloučit případné rušení nelze. Námi nabízené radiostanice umožnují naladit více kanálů a mít tedy možnost v případě rušení přepnout na jiný kanál. Zákazníkovi za poplatek nabízíme, také privátní kmitočty dle individuálního oprávnění a tím snížit pravděpodobnost rušení na minimum. V případě potřeby lze zajistit i pronájem rádiového mobilního převaděče pro pokrytí většího území.

PROFESIONÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Naše půjčovna nabízí širokou škálu příslušentví, které je možné používat spolu s radiostanicemi. Náhlavní soupravy (sluchátka) například umožní méně nápadnou komunikaci (tzv.bondovky), při použití VOX (ovládání hlasem) budete mít při komunikace volné ruce. Pro jednodušší nabíjení radiostanic nabízíme šestimístný nabíječ.